Novosti

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja da je od 25.03.2013. godine počela sa radom ljekarska komisija koja vrši poslove utvrđivanja kompletnosti dokumentacije i postojanja indikacija za ocjenu radne sposobnosti kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS u skladu sa Uredbom o medicinskom vještačenju u penzijskom i invalidskom osiguranju (Službeni glasnik RS broj 2/13).

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002