O NAMA - Saradnja

Dokumenti o saradnji JZU Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske i drugih medicinskih ustanova:

  • Sporazum o poslovnoj, naučnoj, tehničkoj i edukativnoj saradnji sa Kliničnim centrom Srbije - Institutom za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović"
  • Sporazum o kadrovskoj i poslovno tehničkoj saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu sporta Vojvodine
  • Sporazum o kadrovskoj i poslovno tehničkoj saradnji sa JZU Dom zdravlja Banjaluka
  • Sporazum o kadrovskoj i poslovno tehničkoj saradnji sa Univerzitetsko kliničkim centrom Republike Srpske
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Zavod je nastavna baza za studente Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvene njege.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002