Nabavke

Odluka o poništenju postupka nabavke hematološkog brojača 3 diff

 Odluka o poništenju postupka nabavke hematološkog brojača 3 diff

Kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kancelarijski materijal LOT1 i LOT 2

Odluka o poništenju postupka kancelarijski materijal LOT 3

Materijal za održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača materijal za održavanje čistoće

Laboratorijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača laboratorijski materijal

Odluka o poništenju postupka laboratorijski materijal LOT 4

Odluka o poništenju postupka laboratorijski materijal LOT 6

Odluka o izboru ponuđača redomat

Odluka o izboru ponuđača redomat

Odluka o izboru - nabavka usluga zbrinjavanja medicinskog otpada

30.11.2022 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

11.11.2022 - Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Odluka o poništenju postupka nabavke hematološkog brojača 5 diff

28.10.2022 - Odluka o poništenju postupka nabavke hematološkog brojača 5 diff

Poziv za dostavljenje ponuda - medicinske usluge Višegrad

21.10.2022 - Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2022. godine

15.11.2022- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavljenje ponuda - usluge smještaja

05.10.2022 - Smještaj za vrijeme rada na terenu za RC Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2022

 

Usluge specijalističkih konsultacija i medicinske dijagnostike za Centar istočno Sarajevo

Usluge laboratorijske dijagnostike za Službu medicine rada Banja Luka

 

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2022

 

Usluge specijalističkih konsultacija I medicinske dijagnostike za Centar Prijedor

Usluge laboratorijske dijagnostike za Centar Istočno Sarajevo

 

Plan nabavke za 2022. godinu

Plan nabavke za 2022. godinu

 

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2021

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Trebinje

 

Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2021. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2021. godine

Odluka o pokretanju nabavke

 

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2021

Poziv za dostavljanje ponuda spec. konsultacije i medicinske usluge za Centar Istočno Sarajevo

 

Plan nabavke za 2021. godinu

Plan nabavke za 2021. godinu

 

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2020

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Trebinje

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ponudu iz Aneksa II dio B ZJN 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Laboratorijske usluge za Centar Trebinje

 

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2020

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Trebinje

 

Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2020. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2020. godine

 

Nabavka medicinsko-laboratorijskog potrošnog materijala

Nabavka medicinsko-laboratorijskog potrošnog materijala

 

Plan nabavke za 2020. godinu

Plan nabavke za 2020. godinu

 

Poziv za dostavljanje ponuda iz Aneksa II dio B ZJN 2019

 

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Trebinje


Odluka o poništenju postupka nabavke - usluge laboratorijske dijagnostike za Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo

Odluka o poništenju postupka nabavke medicinske usluge - usluge specijalističkih konsultacija i medicinske dijagnostike za Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo - LOT 1

Odluka o izboru ponuđača za LOT 2 - usluge specijalističkih konsultacija Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Bijeljina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Prijedor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Trebinje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Bijeljina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Prijedor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Trebinje

 

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6232-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6233-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6235-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6238-18

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Prijedor

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Prijedor

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Trebinje

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medicinske usluge - Višegrad

Poziv za dostavljanje ponude - medicinske usluge - Višegrad

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002