Nabavke

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2021

Poziv za dostavljanje ponuda spec. konsultacije i medicinske usluge za Centar Istočno Sarajevo

 

Plan nabavke za 2021. godinu

Plan nabavke za 2021. godinu

 

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2020

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Trebinje

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ponudu iz Aneksa II dio B ZJN 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Laboratorijske usluge za Centar Trebinje

 

Poziv za dostavljanje ponude iz Aneksa II dio B ZJN 2020

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Trebinje

 

Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2020. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2020. godine

 

Nabavka medicinsko-laboratorijskog potrošnog materijala

Nabavka medicinsko-laboratorijskog potrošnog materijala

 

Plan nabavke za 2020. godinu

Plan nabavke za 2020. godinu

 

Poziv za dostavljanje ponuda iz Aneksa II dio B ZJN 2019

 

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Trebinje


Odluka o poništenju postupka nabavke - usluge laboratorijske dijagnostike za Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo

Odluka o poništenju postupka nabavke medicinske usluge - usluge specijalističkih konsultacija i medicinske dijagnostike za Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo - LOT 1

Odluka o izboru ponuđača za LOT 2 - usluge specijalističkih konsultacija Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Bijeljina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Prijedor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Trebinje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Bijeljina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Prijedor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Trebinje

 

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6232-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6233-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6235-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6238-18

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Prijedor

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Prijedor

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Trebinje

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medicinske usluge - Višegrad

Poziv za dostavljanje ponude - medicinske usluge - Višegrad

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

Kako do nas?

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada.

radno vrijeme

©2021 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits