Usluge

U Zavodu za medicinu rada i sporta RS možete obaviti sl. preglede:

  • Zdravstveni pregled za vozače motornih vozila i izdavanje uvjerenja o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima,(A, B, C, E, D kategorije)  
  • Zdravstveni pregled lica i izdavanje uvjerenja o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.
  • Prethodne, periodične, vanredne, ciljane i sistematske preglede radnika
  • Zdravstveni pregled lica koja rade sa izvorima jonizujućih i nejonizujućih zračenja
  • Preventivne preglede žena
  • Obuku radnika iz prve pomoći
  • Zdravstveni pregled sportista i sportskih radnika

Zavod raspolaže sopstvenom ginekološkom ambulantom, kompletno opremljenom laboratorijom sa mogućnošću vršenja hematoloških i biohemijskih analiza i kabinetom za ultrazvuk sa edukovanim kadrovima za djelatnost UZV dijagnostike.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002