Ljekarska uvjerenja

 Kod nas možete dobiti sve vrste ljekarskih uvjerenja:

Ljekarsko uvjerenja za vozače

  • Ljekarsko uvjerenje za vozače motornih vozila i instruktore vožnje A, B, C, i D kategorije

Ljekarsko uvjerenje za vozačku dozvolu Banja Luka (lokacija)

Ljekarsko uvjerenja za oružije

  • Ljekarsko uvjerenje za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije

Ljekarsko uvjerenja za posao

  • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za posao

  • Ljekarsko uvjerenje za rad/boravak u inostranstvu

  • Ljekarsko uvjerenje za rad na brodu

Ljekarsko uvjerenje za posao Banja Luka (lokacija)

Ljekarsko uvjerenje za upis na fakultet / školu

  • Ljekarsko uvjerenje za školovanje (osnovne i postdiplomske studije)

  • Ljekarsko uvjerenje za upis na DIF (Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta)

*** Za izdavanje 2 ili više ljekarskih uvjerenja ostvarujete popust od - 50% na redovnu cijenu pregleda.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002