O NAMA - Sertifikacija

Dana 18.06.2021. godine JZU Zavodu za medicinu rada i sporta RS dodijeljen je sertifikat ISO 9001:2015 (sistem menadžmenta kvalitetom) čime je potvrđeno da ova zdravstvena ustanova ispunjava zahtjeve standarda upravljanja kvalitetom, a što je bilo predmetom provjere od strane sertifikacionog tijela EVROCERT.

ISO 9001 promoviše usvajanje procesnog pristupa prilikom razvijanja, primjenjivanja i poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, kako bi se ispunjavanjem zahtjeva povećalo i zadovoljstvo korisnika.

Ovaj sertifikat potvrda je da ispunjavamo potrebne zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji i da je poslovanje Zavoda u skladu sa međunarodno priznatim normama.

Na ovaj način pokazujemo konstantne težnje za unaprijeđenjem poslovanja a s ciljem poboljšanja usluga i zadovoljenja zahtjeva naših korisnika.

Svečanost dodjele sertifikata obavljena je u prostorijama JZU "Zavod za medicinu rada i sporta RS" u Banja Luci a događaj su, pored zaposlenika Zavoda uveličali i neki od predstavnika javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske.

 

sertifikacija
psiholozi 02

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002