Prijedor

Centar za medicinu rada i sporta Prijedor

Adresa:

Ulica Majora M. Tepića 2
79000 Prijedor
Republika Srpska
BiH

Telefon/Fax:

052/211-098

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme:

ponedeljak – petak (07h – 15h)

CENTAR PD

 

Centar za medicinu rada i sporta u Prijedoru datira od 2012.g. kao dio organizacione mreže JZU Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske.

U Centru Prijedor svakog ponedeljka, srijede i petka od 12h uz prethodno zakazivanje termina možete obaviti:

 • ljekarski pregled za vozače motornih vozila i izdavanje uvjerenja o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima (A, B, C, E, D kategorije)
 • ljekarski pregled lica i izdavanje uvjerenja o sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije
 • ljekarski pregled za posao
 • ljekarski pregled za upis na fakultet (osnovni i postdiplomski studij)

Za izdavanje 2 ili više ljekarskih uvjerenja ostvarujete popust od - 50% na redovnu cijenu pregleda

 • Prethodne, periodične i sistematske preglede radnika kao i zdravstvene preglede sportista/sportskih radnika obavljamo uz prethodno zakazane termine.

Za pružanje navedenih usluga iz oblasti medicine rada zaslužan je kvalitetan i stručan kadrovski tim od 9 zaposlenih kojeg čine medicinski radnici, zdravstveni saradnici i nemedicinsko osoblje:

 • dr Biljana Savić Kočović - specijalista medicine rada - (načelnik Centra )
 • dr Boban Gruban - specijalizant medicine rada
 • Zorica Railić Perić - psiholog
 • Milanka Trubarac - glavna sestra Centra
 • Dobrila Matijaš - medicinska sestra
 • Danka Baltić - medicinska sestra
 • Aleksandra Čanić - medicinska sestra
 • Dea Ostojić - laborantski tehničar
 • Marija Rendić - higijeničar

Uz stalno zaposlen kadar po potrebi su u angažmanu i stručni konsultanti iz različitih medicinskih oblasti.

 

pd 1
pd 2
pd 3
pd 4
pd 5
pd 6
pd 7
pd 8
pd 9

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002