Novosti

Dana 20.10.2023. godine u Institutu „Dr Miroslav Zotović“ održan je Stručni skup pod nazivom „Savremeni pristupi u liječenju pacijenata sa strukturalnom skoliozom“.

Skup su zajednički organizovali Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „ Dr Miroslav Zotović“ i Bolnička grupacija Acibadem, uz učešće Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

U prvom dijelu skupa predstavljen je dio aktivnosti Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu od strane dr med. mr sci. Jasminke Vučković. Učesnici su upoznati sa dijelom dosadašnjih aktivnosti i načinu finansiranja Fonda.

U nastavku je dr sci. med. Samra Pjanić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije govorila o procjeni, dijagnostici i liječenju djece sa strukturalnom skoliozom, te predstavila način rada i rezultate Tima za skoliozu koji funkcioniše u sklopu Instituta „Dr Miroslav Zotović“.

Ortopedski hirurg, prof. dr Ahmet Alanay je ispred Bolničke grupacije Acibadem govorio o operativnom liječenju pacijenata sa strukturalnom skoliozom kod kojih se konzervativnim metodama liječenja ne postiže odgovarajući efekat.

Stručnom skupu ispred JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske prisustvovali su mr sci. dr med. Predrag Kragulj, specijalista medicine sporta i dr med. Ilija Ramić, specijalizant medicine sporta. U kontaktu sa kolegama iz Instituta „Dr Miroslav Zotović“ iskazana je potreba da se u narednom periodu intenziviraju kontakti kolega iz Instituta sa kolegama iz Zavoda za medicinu rada i sporta i Doma zdravlja Banjaluka sa ciljem bolje međusobne koordinacije i što ranijeg prepoznavanja i uključivanja u terapijske programe djece sa deformitetima kičmenog stuba.

Zavod za medicinu rada i sporta RS bogatiji je za novog člana u redovima zdravstvenog medicinskog kadra.

U okviru obrazovanja i usavršavanja još jednoj mladoj osobi, ljekaru, dodijeljena je specijalizacija iz oblasti medicine rada.

Ispred naše ustanove dobrodošlicu su upriličili v.d. direktor Boris Međedović i Tatjana Tomić Milutinović, Šef odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Dr Vedrana Bakmaz rođena je 24.11.1994. godine u Bijeljini gdje je i nastanjena. Po završetku osnovnih studija (sa uspjehom visokog prosjeka) Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo svoj prvi radni angažman započela je u Službi hitne medicinske pomoći u Bijeljini.

U narednom periodu dr Bakmaz imaće priliku da u unaprijedi svoje znanje i stekne potrebno praktično iskustvo za nastavak specijalističkih studija u Službi medicine rada u Bijeljini i Banja Luci a uz mentorsku podršku naših iskusnih ljekara specijalista.

Budućoj kolegici želimo puno sreće i uspjeha u daljem radu.

 dr_vedrana_bn.jpg

projekat SZO

Ljekari  Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske u sklopu regionalnog  „SEENWH” projekta organizovali su trening zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj pod nazivom „Zdravstveni radnici za zdravstvene radnike“:

  • dr Nada Marić, spec. medicine rada,
  • Dr Ognjen Perazić, spec. medicine rada,
  • Dr Slaviša Narić, spec. medicine rada i
  • Dr Marina Ćorluka (ljekar na specijalizaciji iz medicine rada)
  • Dr Jovanka Koprena (ljekar na specijalizaciji iz medicine rada)
  • Dr Boban Gruban (ljekar na specijalizaciji iz medicine rada)

U sklopu navedenog treninga, 16.12.2021. i 17.12.2021. godine održali su predavanja u skladu sa vodičem SZO/MOR „Zdravlje i zaštita na radu za zdravstvene radnike“ a sa ciljem da se predstavnicima svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj ukaže na značaj sprovođenja intervencija za jačanja otpornosti zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije COVID-19, kao i da ukažu na novonastale faktore rizika na radu za zdravstvene radnike.  

Uprkos brojnim poteškoćama kao što su kraći vremenski rok i neravnopravne pozicije u odnosu na druge učesnike, naš tim mladih ljekara uspio je uz podršku resornog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i nesebične pomoći i zalaganja koordinatorke projekta Andreje Subotić da na vrijeme odgovori na postavljene zadatke što je na kraju rezultovalo pohvalama i najvišim ocjenama za angažman i doprinos.

Navedeni projekat pored Bosne i Hercegovine (zasebno u oba entiteta, u Republici Srpskoj i Federaciji BiH)  sproveden je i u drugim zemljama (Bugarska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija i Turska).

Nakon uspješno realizovanog projekta u pomenutim zemljama SZO je objavila vodič „ Akcije za jačanje otpornosti zdravstvenih radnika jugoistočne Evrope u odgovoru na KOVID 19 i šire“ gdje su prezentovani rezultati projekta u svim zemljama i kao rezultat mapirani prioriteti za budući rad medicine rada i zaštite na radnom mjestu za zdravstvene radnike.

Preuzmi vodič

Brana Vukota

Branka Vukota, dipl.ecc , naša "Brana sa komisije" otišla je u zasluženu penziju.

U našoj ustanovi je od 2011.g. kao član prvostepene komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.
Prepoznatljiva po svom sjetnom osmijehu, skromnosti i nenametljivosti ostavlja za sobom trag i lijepo sjećanje na zajedničko vrijeme provedeno u kolektivu.

"Draga Brano hvala za predani rad, profesionalnost i ljubaznost. Privilegovani smo što smo imali takav kadar u našoj službi.
Uz mnogo želja za dobrim zdravljem i još puno godina posvećenih sebi, porodici i prijateljima pozdravlja Vas radni kolektiv Zavoda za medicinu rada i sporta."

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002