Novosti

U periodu od 07.11. do 12.12.2015. godine dipl. psiholog Dragan Mitrović iz Centra za medicinu rada i sporta u Bijeljini pohađao je Uvodni kurs za neuropsihološku dijagnostiku u Centru za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije u Beogradu, te jednodnevnu edukaciju za primjenu drugog izdanja vizuo-motornog Bender-geštalt testa u Centru za edukacije i istraživanja Naklade Slap u Zagrebu, održanu dana 11.12.2015. godine.

1. FIZIOLOGIJA NAPORA

Ukazano je na pretreniranost i njene štetne sistemske efekte, na značaj mikro-trauma i njihov uticaj na adaptivnu sposobnost te na značaj reaktivnih kiseoničnih vrsta (utiču na citokine, posebno interleukin 6)  i njihov uticaj na stvaranje enzima, te na oksidativni stres do koga dolazi usljed te narušene ravnoteže antioksidansi mogu imati i štetno dejstvo mada su u ograničenim dozama poželjni.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002