Novosti

Dragan Mitrović, dipl. psiholog iz Centra za medicinu rada i sporta Bijeljina, učestvovao je kao izlagač i prvi autor istraživačkog rada „Epilepsija temporalnih režnjeva i neke neurokognitivne fukcije“ na 65. naučno-stručnom Kongresu psihologa Srbije – Globalizacija i lokalizacija psihologije, koji se održao na Zlatiboru, 24.05.-27.05.2017. godine.

JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS, kojim rukovodi direktor prim. dr Mira Popović, donirao je staze za opremanje sala grupni rad štićenika Dječijeg doma "Rada Vranješević" Banja Luka. Tom prilikom, direktorica je posjetila dom gdje se sastala sa direktorom i rukovodstvom doma kojom prilikom je razgovarano o načinu prijema i rada sa djecom, poteškoćama sa kojima se susreću štićenici doma i rukovodstvo i druga aktuelna pitanja.

Dragan Mitrović, dipl. psiholog iz Centra za medicinu rada i sporta u Bijeljini, učestvovao je u svojstvu izlagača na Međunarodnom naučno-stručnom skupu „Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016“, koji se u organizaciji Studijskog programa za psihologiju Filozofskog fakulteta u Banjaluci, Fakulteta za poslovne i pravne studije Dr Lazar Vrkatić iz Novog sada i Društva psihologa Republike Srpske, održao na Filozofskom fakultetu u Banjaluci od 15. do 17.09.2016. godine.

- UPIS STUDENATA NA FAKULTET  
- SMJEŠTAJ U STUDENTSKI DOM

JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA REPUBLIKE SRPSKE (ZGRADA “POLIKLINIKA” 1. SPRAT)
Ul. ZDRAVE KORDE BR.4
SVAKI RADNI DAN  OD 7:00 DO 15:00 ČASOVA

UKOLIKO SE ISTI DAN IZDAJU 2 LJEKARSKA UVJERENJA, JEDNO SE NAPLAĆUJE PO CIJENI UMANJENOJ ZA 50%.

USLUGA LJEKARSKOG PREGLEDA SE OBAVLJA NA JEDNOM MJESTU BEZ GUBLJENJA VREMENA I ČEKANJA.

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TELEFONE:
051/221-710 ILI 219-042

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002