Novosti

Predavanje Vukotić dr Milidraga na Savjetovanju banja Jugoistočne Evrope "SieSpa" u Tesliću

Na Savjetovanju banja jugoistočne Evrope „SieSpa“ u Tesliću , Vukotić dr Milidrag je 02.06.2017.god.  održao predavanje na temu “Značaj banjskog liječenja u rehabilitaciji sportskih povreda“ čiji sazetak je izložen u nastavku...

ZNAČAJ BANJSKOG LIJEČENJA U  SPORTSKOJ MEDICINI

1. REHABILITACIJA SPORTSKIH POVREDA
2. PRIPREME SPORTISTA PRED TAKMIČARSKU SEZONU

PRINCIPI REHABILITACIJE SPORTISTA SU:

-    minimmalizovati oštećenje , upalu i/ili bol na mjestu povrede
-    poboljšati zarastanje
-    održati ili povećati obim pokreta
-    spriječiti pojavu atrofije ili povećati snagu
-    održati ili povećati izdržljivost
-    omogućiti funkcionalan oporavak i
-    izbjegavati maladaptivnu kompenzatornu šemu pokreta

FAZE POVREDE

-    INFLAMATORNA FAZA (2-4 DANA)
-    FIBROBLASTIČNA FAZA REPARACIJE (4-6 NEDJELJA)
-    FAZA SAZRIJEVANJA I OPORAVKA (MJESECI, GODINE)

LIJEKOVI – farmakološki agensi smanjuju zapaljenja i obezbjeđuju analgeziju te ograničavaju mišićni spazam: analgetici, NSAIL i miorelaksanti; Upotreba kortikosteroida u tretmanu sportskih povreda je vrlo kontroverzna i ovom prilikom neće biti razmatrana

METODE FIZIKALNE TERAPIJE

Vodeći principi su:

-    minimalizovati povredu i skratiti odsustvo sa sportskih terena
-    pomoć u obradi bola i edema te poboljšanja zarastanja
-    fizikalna terapija je dodatak njezi a ne lijek; ona ne zamjenjuje aktivno vježbanje ali pospješuje aktivnosti
-    metode fizikalne terapije se mogu kategorizirati kao hladnoća, toplota (površinska i dubinska), struja (elektroterapija) i trakcija a hidroterapija može biti korištena za prenos hladnoće (krioterapija) ili toplote i predstavlja mješavinu metoda

FAZE REHABILITACIJE I PRINCIPI OBRADE

Rehabilitacija prati logičan redosljed:

-    prvo moraju biti obrađeni  bol i edem
-    nakon što se bol smanji, radi se na fleksibilnosti i obimu pokreta
-    kada se vrati pokretljivost, može se postići i jačanje mišića sa treninzima izdržljivosti
-    potom se uključuju aktivnosti koje poboljšavaju funkciju i aktivnosti specifične za određeni sport (uključiti aktivnosti koje dovode do neuro-muskularne reedukacije, vježbe ravnoteže, propriocepcije i trening agilnosti)

1. AKUTNA FAZA (prvih 48-72 sata) – smanjenje inflamatornog odgovora

RICE procedura: Rest – Ice – Compression – Elevation

TEHNIKE REHABILITACIJE:

-    Imobilizacija
-    Manuelne tehnike: manuelna terapija, masaža (bez dubokog pritiska) i akupunktura

2. SUBAKUTNA ILI FAZA OPORAVKA (3 dana do nekoliko nedjelja)

– povratak fleksibilnosti zgloba ili mekog tkiva, snage, izdržljivosti i propriocepcije uz precizno sastavljanje programa vježbanja
-    istezanje
-    jačanje
-    vježbe uz primjenu otpora
-    pliometrija
-    izdržljivost
-    hidroterapija

3. FUNKCIONALNA FAZA (nekoliko nedjelja ili mjeseci)

-    poboljšati neuromišićnu kontrolu
-    korigovati maladaptivna ponašanja
-    aktivnosti u više ravni
-    funkcionalno retreniranje
-    kinetički lanac
-    ravnoteža i propriocepcija
-    vježbe agilnosti

MIŠIĆNO-SKELETNE POVREDE

Liječenje većine sportskih povreda uključuje sljedeće pristupe:

-    Imobilizacija bi trebalo da bude minimalna zbog atrofije i opšteg pada kondicije
-    sportista treba da sprovodi kros-trening aktivnosti da bi održao kardio-pulmonalni fitnes, snagu i fleksibilnost povrijeđenog regiona
-    sportista treba da jača ne samo trunkus nego kompletan kinetski lanac mišića povrijeđenog regiona
Sportista je često u mogućnosti da obavlja dio treninga dok se povreda na zaliječi kompletno a preporuka PLAY se tiče najvećeg broja situacija i ima za cilj da vrati sportistu u igru što prije i što bezbolnije:

PAIN (bol)

LIMPING (hramanje)

ABILITY (mogućnost)

YOU (vi)

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002