O NAMA - Reference

Sistematski i periodični ljekarski pregledi

 • ZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO” A.D. Gacko
 • ARCELOR-MITTAL RUDNICI d.o.o.  Prijedor
 • M:TEL  A.D. Banja Luka
 • ZP “ELEKTROKRAJINA” A.D. Banja Luka
 • JELŠINGRAD-LIVAR LIVNICA A.D. Banja Luka
 • POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka
 • ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH A.D. Banja Luka
 • INVESTICIONO RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE
 • NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
 • MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA
 • SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE
 • KOMERCIJALNA BANKA A.D. Banja Luka
 • GRAD BANJA LUKA
 • ZP “HIDROELEKTRANE NA DRINI” A.D. Višegrad
 • ZP “HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI” A.D. Trebinje
 • CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE Banja Luka
 • ZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK” A.D. Ugljevik
 • ZP “ELEKTRO-DOBOJ” A.D. Doboj
 • ZEDP “ELEKTRO BIJELJINA” A.D. Bijeljina
 • GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE
 • JPŠ ŠUME REPUBLIKE SRPSKE A.D. Sokolac
 • REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE
 • ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. Doboj
 • UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
 • JZU DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI
 • JZU ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU “DR MIROSLAV ZOTOVIĆ” Banja Luka
 • JZU BOLNICA “SVETI APOSTOL LUKA” Doboj
 • HERCEGOVINA PUTEVI A.D. Trebinje

Preventivni ljekarski pregledi žena

 • OPTIMA GRUPA D.O.O Banja Luka
 • ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH A.D. Banja Luka
 • INVESTICIONO RAZVOJNA BANKA REPUBLIKE SRPSKE
 • NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
 • MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA
 • SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE
 • KOMERCIJALNA BANKA A.D. Banja Luka
 • ZP “HIDROELEKTRANE NA DRINI” A.D. Višegrad
 • CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE Banja Luka
 • ZP “ELEKTRO-DOBOJ” A.D. Doboj
 • GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE
 • GRAD BANJA LUKA
 • REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

Obuka radnika za pružanje prve pomoći

 • ZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO” A.D. Gacko
 • AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRPSKE
 • M:TEL A.D. Banja Luka

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002