O NAMA - Organizacija

Osnovne organizacione jedinice su:

Službe

 • Služba medicine rada,
 • Služba medicne sporta

Centri za medicinu rada i sporta

Odjeljenja

 • Odjeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove,
 • Odjeljenje za ekonomsko – finansijske poslove.

Unutrašnje organizacione jedinice: 

U okviru službe medicine rada Zavoda organizuju se sledeće unutrašnje organizacione jedinice:

 • Odsjek za profesionalne bolesti i toksikologiju,
 • Odsjek za ocjenu radne sposobnosti,
 • Odsjek za funkcionalnu dijagnostiku,
 • Odsjek za laboratorijsku dijagnostiku.

U okviru službe medicine sporta Zavoda organizuju se sledeće unutrašnje organizacione jedinice:

 • Odsjek za ocjenu zdravstvene sposobnosti sportista,
 • Odsjek za funkcionalnu dijagnostiku.

U okviru Centra za medicinu rada i sporta organizuju se unutrašnje organizacione jedinice:

 • Ambulanta medicine rada,
 • Ambulanta medicine sporta.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002