O NAMA - Kadar

Medicinski kadar

  • doktor medicinskih nauka - 1 izvršilac
  • magistar medicinskih nauka - 2 izvršioca
  • doktori specijalisti - 16 izvršioca 
  • doktor med. specijalizant medicine rada - 2 izvršioca
  • dipl. psiholog, medicinski saradnik - 6 izvršioca
  • VŠS medicinske struke - 4 izvršioca
  • SSS medicinske struke - 18 izvršioca


Nemedicinski kadar

  • 1 magistar nauka nemedicinske struke i 3 izvršioca VSS nemedicinske struke
  • SSS nemedicinske struke - 7 izvršioca
  • NK radnici - 7 izvršioca

 4 doktora specijalista imaju status primarijusa.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

Kako do nas?

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada.

radno vrijeme

©2021 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits