O NAMA - Kadar

Medicinski kadar

 • Doktor medicinskih nauka 1 izvršilac
 • Magistar medicinskih nauka 2 izvršioca
 • Doktori specijalisti 20 izvršilaca
 • Doktor medicine 4 izvršioca
 • VSS medicinske struke 1 izvršilac
 • VŠS medicinske struke 7 izvršilaca
 • SSS medicinske struke 27 izvršioca


Zdravstveni saradnici

 • Dipl. psiholog 8 izvršilaca


Nemedicinski kadar

 • VSS nemedicinske struke 6 izvršilaca
 • SSS nemedicinske struke 7 izvršilaca
 • NK radnici 9 izvršilaca

 

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

Kako do nas?

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada.

radno vrijeme

©2021 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits