Novosti

Na prvom sastanku Radne grupe za izradu Zakona o sportu koji je održan 18.03.2019. u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske prisustvovala je i direktorica JZU „Zavod za medicinu rada i sporta RS“, dr Anka Šmitran Đurić.

16. marta 2018. godine u Banjoj Luci održana je međunarodna konferencija - “Sportske nauke i zdravlje” u organizaciji Panevropskog univerziteta ‘’Apeiron’’ Banja Luka uz aktivno učešće Zavoda za medicinu rada i sporta RS. Učestvovalo je oko 150 naučnih radnika iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Italije, Bugarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine sa 55 naučnih i stručnih radova. Među posjetiocima stručnog skupa bili su i zaposlenici Službe medicine sporta u okviru Zavoda za medicine rada i sporta RS.

Dragan Mitrović, dipl. psiholog iz Centra za medicinu rada i sporta Bijeljina, učestvovao je kao izlagač i prvi autor istraživačkog rada „Epilepsija temporalnih režnjeva i neke neurokognitivne fukcije“ na 65. naučno-stručnom Kongresu psihologa Srbije – Globalizacija i lokalizacija psihologije, koji se održao na Zlatiboru, 24.05.-27.05.2017. godine.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002