Novosti

Simpozijum o sudskomedicinskom vještačenju u medicine rada

U Vrnjačkoj Banji, nedavno je održan devetnaesti simpozijumu o sudskomedicinskom vještačenju u medicini rada u okviru kojeg je organizovan i seminar o opštim principima sudskomedicinskog vještačenja u medicini rada.

Ovom stručnom usavršavanju prisustvovale su i predstavnice Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske,  prim. dr Paleksić Vesna, pomoćnik direktora Zavoda za medicinska pitanja, prim.dr Ubović Radmila, Načelnik Službe za medicine rada i dr Đaković Joka, specijalista medicine rada.

Neke od oblasti i tema simpozijuma su: Novine u zakonskoj regulativi sudskomedicinskog vještačenja, aspekti vještačenja povreda na radu, vještačenja radne sposobnosti invalidskih osoba, sudskomedicinsko vještačenje u oblasti psihijatrije i psihologije, vještačenje štete nastale pri sportskim aktivnostima i slično.

Sveobuhvatna predavanja potkrijepljena primjerima iz prakse predstavljaće dobar orijentir u daljem radu našeg medicinskog osoblja koji se bavi ovom tematikom.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002