Novosti

Sporazum o organizovanju sistematskih pregleda sportista takmičara do 18 godina u Republici Srpskoj

Sporazumom o organizovanju sistematskih pregleda mladih sportista takmičara do 18 godina u Republici Srpskoj ustanovljeno je da su sport i zaštita zdravlja sportista od opšteg interesa za Republiku Srpsku, a posebno mladih sportista takmičara, te da će sistematske preglede mladih sportista vršiti Zavod za medicinu rada i sporta RS.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti će  snositi troškove sistematskog pregleda u odnosu 50 – 50 odsto, a sistematske preglede obavljaće ljekari u Zavodu za medicinu rada i sporta“ – istakla je Sonja Davidović, ministar porodice, omladine i sporta.  Osim Ministarstva porodice, omladine i sporta i Fonda zdravstvenog osiguranja, potpisnik Sporazuma je i Zavod za medicinu rada i sporta.

Direktor Zavoda, Anka Šmitran Đurić, podsjetila je da je prošle godine obavljeno preko 10 000 sistematskih pregleda mladih sportista takmičara, a cijena jednog pregleda je 45 KM.

sportski pregledi

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002