Novosti

zdravstveni radnici trening

 

S ciljem jačanja otpornosti zdravstvenih radnika u zemljama jugoistočne Evrope u odgovoru na KOVID-19 i radi sprovođenja smjernica SZO/MOR-a i mapiranja prioritetnih potreba za programe bezbjednosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu za zdravstvene radnike, u organizaciji JZU Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, te u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske od 16. - 17. decembra 2021, putem online – zoom platforme biće održana trening radionica:

„ZDRAVSTVENI RADNICI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE”

mobbing

U oktobru 2021.g. na snagu je stupio Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu koji uređuje pitanja što se odnose na uznemiravanje na radu ali i prava na zaštitu od svih oblika uznemiravanja na radnom mjestu. Do sada u Republici Srpskoj nije postojao sličan normativni okvir koji bi omogućavao dovoljan stepen zaštite radnika od uznemiravanja na radu.

Zavod za medicinu rada i sporta podržava donošenje ovog Zakona i u skladu s tim je naša pravna služba organizovala on line prezentaciju svim zaposlenicima s ciljem informisanja i upoznavanja sa obavezama prema Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na poslu.

burn out

Sindrom “izgaranja/sagorijevanja na poslu” je toliko učestao i rasprostranjen u svim oblastima rada da je i zvanično postao dijagnoza.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) uvrstila je stres na radnom mjestu u priručnik Međunarodne klasifikacije bolesti a u skladu sa tom odlukom Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će u šifarnik bolesti uvrstiti ovu dijagnozu već od početka sledeće godine (2022.g.)

Zdravstveni pregled kandidata za PA i SAJ

Zavod za medicinu rada i sporta RS u saradnji sa Ministrastvom unutrašnjih poslova Republike Srpske u mjesecu oktobru organizovao je zdravstvene preglede za više od 500 prijavljenih kandidata u okviru procesa profesionalne selekcije za upis kadeta u Policijsku akademiju, Banja Luka za XXIV klasu policijske obuke i X klasu policijske obuke za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice.

radnici

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju zaštite na radu u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2024. godine, prvi dokument iz ove oblasti. Opšti cilj Stretegije jeste očuvanje i unapređenje zdravlja radno aktivnog stanovništva - bezbjedna i zdrava radna mjesta za sve zaposlene u Republici Srpskoj.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002