Novosti

„Znanjem do zdravlja – SANUS 2022.“

Znanjem do zdravlja

Početkom juna mjeseca u Prijedoru je održana međunarodna naučna konferencija „Znanjem do zdravlja – SANUS 2022.“ u organizaciji JU Visoka medicinska škola Prijedor i Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu.

Cilj konferencije je bio da se akademskoj, naučnoj, stručnoj i široj javnosti predstave rezultati naučnog i stručnog rada domaćih i međunarodnih stručnjaka i na taj način omogući bolji prenos informacija u oblasti zaštite zdravlja i liječenja stanovništva.

Ovaj stručni skup posjetili su i predstavnici našeg Zavoda, diplomirani medicinari zdravstvene njege i sanitarni inženjeri. Imali su priliku da prezentuju svoj naučni rad koji je i objavljen u knjizi sažetaka.

Ponosni smo na svoje medicinske radnike koji konstantno unapređuju svoja znanja i prate trendove u domenu profesija kojim se bave što potvrđuju i pozitivnim primjerima u praksi.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002