Novosti

16. marta 2018. godine u Banjoj Luci održana je međunarodna konferencija - “Sportske nauke i zdravlje” u organizaciji Panevropskog univerziteta ‘’Apeiron’’ Banja Luka uz aktivno učešće Zavoda za medicinu rada i sporta RS. Učestvovalo je oko 150 naučnih radnika iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Italije, Bugarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine sa 55 naučnih i stručnih radova. Među posjetiocima stručnog skupa bili su i zaposlenici Službe medicine sporta u okviru Zavoda za medicine rada i sporta RS.

Dragan Mitrović, dipl. psiholog iz Centra za medicinu rada i sporta Bijeljina, učestvovao je kao izlagač i prvi autor istraživačkog rada „Epilepsija temporalnih režnjeva i neke neurokognitivne fukcije“ na 65. naučno-stručnom Kongresu psihologa Srbije – Globalizacija i lokalizacija psihologije, koji se održao na Zlatiboru, 24.05.-27.05.2017. godine.

JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS, kojim rukovodi direktor prim. dr Mira Popović, donirao je staze za opremanje sala grupni rad štićenika Dječijeg doma "Rada Vranješević" Banja Luka. Tom prilikom, direktorica je posjetila dom gdje se sastala sa direktorom i rukovodstvom doma kojom prilikom je razgovarano o načinu prijema i rada sa djecom, poteškoćama sa kojima se susreću štićenici doma i rukovodstvo i druga aktuelna pitanja.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

Kako do nas?

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada.

radno vrijeme