Novosti

Edukacija iz osnovne životne podrške - BLS

U prostorijama i organizaciji Univerzitetskog Kliničkiog centra Republike Srpske i u saradnji sa Resuscitacionim Savjetom Republike Srpske obavljena je teorijska i praktična obuka iz Osnovne životne podrške , BLS (Basic Life Support) za 15 radnika Zavoda za medicinu rada i sporta RS.

bls edukacija

Edukacija je namijenjena medicinskim sestrama/tehničarima i ostalim zdravstvenim radnicima a tiče se bazičnog zbrinjavanja hitnih stanja čiji je cilj jačanje kompetencija medicinskih radnika u ranom prepoznavanju srčanog zastoja i započinjanju reanimacije osoba koje su se zadesile na mjestu nesreće do dolaska stručne ekipe.

Teme koje su obrađivane tokom edukacije su:

  • BLS ODRASLI
  • BLS DJECA
  • ZBRINJAVANJE OPSTRUKCIJE DISAJNOG PUTA/ODRASLI
  • ZBRINJAVANJE OPSTRUKCIJE DISAJNOG PUTA/DJECA
  • BOČNI KOMA POLOŽAJ

Ovom edukacijom želimo da što veći broj zaposlenih unaprijedi svoje vještine pružanja prve pomoći s ciljem da se stopa preživljavanja i kvaliteta života unesrećenih podigne na što veći nivo.

Na ovaj način ulažemo u kontinuirano unapređenje znanja našeg medicinskog kadra čime poboljšavamo kvalitet usluga koje nudimo u Zavodu.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002