Novosti

Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu

Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu

Mеđunаrоdna оrgаnizаciјa rаdа 28.april obilježava kao Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu s ciljem promocije prevencije bolesti i povreda na radu kao i stvaranju uslova za sigurnu i zdravu radnu sredinu. Na ovaj način prоmоvišеmo sоciјаlnu prаvdu, ljudskа i rаdničkа prаvа te pоdižеmo svјеsnоst о brојu nеsrеćа, pоvrеdа i оbоljеnjа pоvеzаnih sа pоslоm i njihоvim pоsljеdicаmа.

Svake godine obilježavanje vezano je uz određenu temu iz zaštite na radu. Tema u 2021. godini je ”Predvidite, pripremite se i odgovorite na krize - Investirajte sada u otporne sisteme zaštite na radu”. Osnaživanje sistema zaštite pomoći će poslodavcima i radnicima da sačuvaju živote i zdravlje na radnom mjestu i obezbijede kontinuitet u poslovanju preduzeća, a ovako uspostavljen snažan sistem omogućiće adekvatan odgovor i na druge nepredviđene događaje i krize koje se mogu dogoditi u budućnosti.

Pandemija COVID-19 suočila je poslodavce, radnike i opštu populaciju sa nezapamćenim izazovima i ukazala na ulogu i značaj medicine rada kao spone između javnog zdravlja i radnih mjesta ali i ukazala na potrebu postojanja dobrih sistema inspekcije rada koji bi osigurali da se utvrđene mjere, poput onih za usporavanje širenja virusa, dosljedno primjenjuju u svim preduzećima.

direktorica

Uz osvrt na današnji dan i aktuelnu sedmicu imunizacije, Dr Anka Šmitran – Đurić, direktor Zavoda za medicinu rada i sporta RS poručila je:

„Stvarajmo kapacitete, istražujmo i unaprijedimo zdravlje i bezbjednost na radu! Naučimo kako da se suočimo i adekvatno odgovorimo na krizu, sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti radnika! Obilježimo Evropsku nedelju imunizacije, vakcinišimo se i pomozimo stvaranju kolektivnog imuniteta. Budimo odgovorni prema sebi i drugima.“

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002