Novosti

Predstavnik Zavoda na kongresu Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Iznenadna srčana smrt u sportu i rekreaciji: da li pratimo preporuke?"

U Beogradu je 16. i 17. decembra 2023. godine održan kongres Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Iznenadna srčana smrt u sportu i rekreaciji: da li pratimo preporuke?„. 

Učesnici na kongresu su upoznati sa važećim preporukama Evropskog kardiološkog društva za fizičku aktivnost osoba sa kardiovaskularnim bolestima. Eminentni stručnjaci iz oblasti sportske kardiologije i sportske medicine su govorili o dijagnostici kardiovaskularnih bolesti kod sportista te o kardiovaskularnim bolestima i njihovom uticaju na sposobnost pojedinca za sportsku aktivnost i rizik za nastanak iznenadne srčane smrti.

Poseban akcenat na samom kongresu je stavljen na poremećaje srčanog ritma, arterijsku hipertenziju, bolesti koronarnih arterija, bolesti aorte, valvularne mane, kardiomiopatije, mioperikarditis i sportsko srce kao fenomen karakterističan za sportiste te uticaj svakog od pomenutih stanja na fizičku sposobnost i rizik za nastanak iznenadne srčane smrti kod sportista.

Za učesnike kongresa je organizovana i radionica kardiopulmonalne reanimacije sa ciljem upoznavanja sa protokolima kardiopulmonalne reanimacije i sticanja znanja i praktičnih vještina potrebnih za reanimaciju sa ciljem adekvatnog i blagovremenog reagovanja u slučaju srčanog zastoja na sportskom terenu.

Ispred Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske kongresu je prisustvovao dr Ramić Ilija, specijalizant medicine sporta.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002