Novosti

Simpozijum o sudsko-medicinskom vještačenju

Simpozijum Vrnjaôka Banja

Polovinom maja u Vrnjačkoj Banji (Srbija) održan je Simpozijum o sudsko-medicinskom vještačenju i seminar o opštim principima sudsko-medicinskog vještačenja u medicini rada.

Neke od tema bile su:

  • Covid 19 pandemija iz više aspekata sa osvrtom na medicinsko pravo i etiku, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, novine u zakonskoj regulativi
  • Uloga inženjera u sudsko–medicinskom vještačenju
  • Problemi u sudsko–medicinskom vještačenju povreda kod sportskih aktivnosti
  • Principi sudsko–medicinskog vještačenja u medicini rada i medijacija
  • Sudsko–medicinsko vještačenje u oblasti psihijatrije i psihologije

Učesnici ovog stručnog događaja bili su i zaposlenici Zavoda, ljekari, specijalisti medicine rada:

  • dr Ubović Radmila,
  • dr Đaković Joka,
  • dr Marić Nada,
  • dr Narić Slaviša i
  • dr Kalabić Dragana, specijalista psihijatrije

Naša ustanova nastavlja sa sprovođenjem kontinuirane edukacije za svoje zdravstvene radnike i saradnike s ciljem usvajanja novih znanja i vještina koje ćemo primjenjivati u svakodnevnom radu i na taj način podići nivo kvaliteta svojih usluga.

Zavod za medicinu rada i sporta RS je registrovana zdravstvena ustanova za sudsko-medicinska vještačenja i prema nalogu suda ovlašteni smo za obavljanje sudsko-medicinskih vještačenja iz oblasti medicine rada.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002