Novosti

Pravilnikom o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Sl. glasnik RS“ broj 57/13), Zavod za medicinu rada i sporta RS je određen da se izjasni o mišljenju ovlašćene organizacije koja je izradila Analizu i mišljenje o uticaju napora na radu, opasnosti i štetnosti na zdravlje radnika, kao i o prijedlogu ovlašćene organizacije o stepenu uvećanja staža osiguranja, u skladu sa Metodologijom koja je utvrđena u  navedenom Pravilniku.

Pravilnikom o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranima (“Sl. glasnik RS broj 112/13), utvrđena je obaveza poslodavca da radnicima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbijedi ciljani pregled očiju i vida koji vrši služba medicine rada i /ili kvalifikovano lice.

U periodu od 25. – 28. 09. U Strasburu, Francuska održan je osmi kongres Evropske sportske medicine pod pokroviteljstvom Evropske Federacija Sportske Medicine (EFSMA). Osim Evropskih, kongres je privukao i međunarodne predavače čime je ovaj kongres dobio Svetski epitet.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002