Novosti

Informacija o učešću na Kursu kontinuirane medicinske edukacije u Beogradu

Dana 05.12.2014.god. Vukotić dr Milidrag i Kadijević dr Zoran su prisustvovali Kontinuiranoj medicinskoj edukaciji na temu „Savremeni način lečenja najčešćih povreda koštano-zglobnog sistema kod sportista“ a u organizaciji Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije iz Beograda.

1/ Prva tema je bila „Metodologija sportsko-medicinskog pregleda vrhunskih sportista“ uz prezentaciju Prof.dr Sanje Mazić koja je iznijela iskustva Zavoda na tu temu. U Zavodu je sportsko-medicinski pregled vrhunskih sportista znatno proširen i, uz ostalo, obuhvata:

 • obavezan stomatološki pregled
 • tjelesnu kompoziciju
 • spiroergometriju
 • ECHO cor
 • psihološko testiranje sa reakcionim vremenom

Navedeno je da rizici testova do otkaza postoje ali da se „do otkaza“ nekada mora ići i preko nalaza EKG-a. Učesnici Kursa su upoznati sa novim kriterijumima za ocjenu zdravstvene sposobnosti sportista u odnosu na raniju ESC (Evropsko udruženje kardiologa) i Sijetl-kategorizaciju sa akcentom na inverziju T talasa na EKG-u kod sportista.

2/ Etiološki faktori povreda kod sportista:

 • sportske aktivnosti
 • radni traumatizam
 • saobraćajni traumatizam

3/ Simptomatologija, dijagnostika i prva pomoć kod povreda na terenu

4/ Značaj magnetne rezonance u dijagnostici povreda koštano-zglobnog sistema sportista

5/ Značaj artroskopije najčešće povređivanih zglobova kod sportista (indikacije, dijagnostički i terapijski značaj) sa posebnim akcentom na koljenski zglob kao najčešće povrjeđivani zglob kod sportista a u okviru čega su bile prezentovane teme:

 • anatomija i biomehanika koljena
 • artroskopija koljena
 • metode rekonstrukcije LCA
 • ponovna nestabilnost koljena poslije rekonstrukcije LCA
 • povratak u sportsku aktivnost poslije povrede ligamenata koljena
 • artroza koljena kao posljedica povrede ligamenata koljena

6/  Zadnja tema je bila „Iskustva Olimpijskog komiteta Srbije – Koliko se povrjeđuju naši sportisti?“

Organizacija kursa je bila na zaista zavidnom nivou uz vrhunske predavače i zanimljive teme.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002