Novosti

U organizaciji Evropskog koledža za sportske nauke (European Colleague of Sport Science) u sedmici od 24. do 28. juna održan je 18. Svijetski Kongres ECSS u Barseloni, Španija.  Na Kogresu je uzelo učešće preko 3000 stručnjaka, dok je od strane istih prijavljeno preko 2500 apstrakta iz oblasti sportskih nauka i sportske medicine, po čemu je ovaj Kongres upamćen kao najveći do sada.

Dana 04.06.2013. godine održan je kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom „Vežbanje je lek“ a u organizaciji Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Beogradu. Ispred Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske kursu su prisustvovali Šipka dr Vesna, Kragulj dr Predrag i Mr. sci Ilić Nikola.

Od 16.05. do 17.05.2013. u Vrnjačkoj Banji održan je XIII Simpozijum o sudskomedicinskom vještačenju u medicini rada, a 18.05.2013. Kurs o sudskomedicinskom vještačenju štete nastale pri sportskim aktivnostima, a u organizaciji Udruženja sudskih vještaka u medicini rada Srbije. Ispred JZU Zavod za medicinu rada isporta Republike Srpske, Simpozijumu/kursu su prisustvovali Direktor, Prim. dr Mira Popović, Mr sci. dr Vesna Paleksić, spec. medicine rada i Dr Milidrag Vukotić, spec.medicine sporta. Radovi su publikovani u časopisu „Svet rada“ br. 2/2013. Detaljnije informacije o Simpozijumu / Kursu su objavljene na sajtu Zavoda.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002