Novosti

8. Kongres Evropske Federacije Sportske Medicine

U periodu od 25. – 28. 09. U Strasburu, Francuska održan je osmi kongres Evropske sportske medicine pod pokroviteljstvom Evropske Federacija Sportske Medicine (EFSMA). Osim Evropskih, kongres je privukao i međunarodne predavače čime je ovaj kongres dobio Svetski epitet.

Paralelno je održan i šesti kongres Francuskog udruženja za medicinu sporta pod pokroviteljstvom francuskog ministarstva za sport i grada Strasbura. U periodu od četri dana učesnici su imali priliku da prate predavanja iz oblasti javnog zdravstva i sporta pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta, fizičke aktivnosti i diabetes, nutricionizam u sportu, antidoping, traumatologija, rehabilitacija, prevencija povreda, sport i starost, vojna medicina, djeca i sport, biohemija i fiziologija sporta.

osmi kongres 01

Predavači su mogli svoje radove predstaviti ili u oralnoj ili u poster verziji. Učesnicima je omogućeno i učestvovanje u workshop-u koji su pokrivali teme od ultrazvuka, kineziotejping, EKG u sportu, tehnike pregleda povreda itd. Industriske sesije su bile organizovane s temama nutricionizma i vrsta podloga kao faktor učestalosti povreda u sportu. Sva predavanja su bila na engleskom i francuskom jeziku s mogućnosti simultanog prevoda. Zavidan izložbeni prostor je popraćen izlagačima iz oblasti sportskih nauka, sportske traumatologija i rehabilitacije, nutricionizma i funkcionalne dijagnostike.

Mr. Sc. Ratko Perić kao jedini predstavnik Bosne i Herzegovine i Republike Srpske predstavljao je Zavod za Medicinu Sporta i Rada s radom FREQUENCY OF INJURIES AND HEALTH STATUS OF FOOTBALL PLAYERS IN BOSNIA; CLASSIFICATION BY GENDER AND AGE ( Prevalenca povreda i zdravstveni status fudbalera u BiH;klasifikacija po polu i uzrastu.) u obliku dvo-minutne poster prezentacije.

Svi radovi su objavljeni u knjizi apstrakata kongresa te su na raspolaganju online.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002