Novosti

Periodični ljekarski pregledi radnika koji rade sa ekranima

Pravilnikom o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranima (“Sl. glasnik RS broj 112/13), utvrđena je obaveza poslodavca da radnicima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbijedi ciljani pregled očiju i vida koji vrši služba medicine rada i /ili kvalifikovano lice.

Ovaj pregled se obavlja prije početka rada sa ekranom, periodično u toku korišćenja opreme sa ekranom, u intervalima ne dužim od 3 godine, a ukoliko radnik koristi sredstva za korekciju vida ne dužim od 1 godine i ukoliko se kod radnika prilikom korišćenja ekrana pojave problemi sa vidom. Takođe, ovim Pravilnikom je utvrđeno da, ukoliko gore navedeni pregledi pokažu da je neophodno, poslodavac radnika upućuje na ciljani oftalmološki pregled.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002