Novosti

Poništena odluka o javnoj nabavci hematološkog brojača

Na osnovu Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BiH u postupku nabavke roba - Hematološki brojač, Zavod za medicinu rada i sporta RS kao ugovorni organ donosi odluku o poništavanju postupka javne nabavke.

Odluka Zavoda za medicinu rada i sporta RS

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002