Novosti

Otvorena dva nova centra Zavoda za medicinu rada i sporta RS u Trebinju i Bijeljini

Zavod za medinu rada i sporta Republike Srpske otvorio je dva nova centra u Bijeljini i Trebinju.

Bijeljina

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske je jedina javna zdravstvena ustanova osnovana za od strane Vlade RS 2007.godine koja pruža usluge iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite radnika i sportista na teritoriji Republike Srpske.

Da bi se građanima omogućila dostupnost zdravstvene zaštite iz djelatnosti Zavoda, organizacija ustanove počiva na regionalnom principu, tako da pored sjedišta Zavoda u Banjaluci i danas otvorenog Centra za medicinu rada i sporta Bijeljina, imamo osnovane Centre u Doboju, Prijedoru i Trebinju.
Centar u Bijeljini je veoma značajan za rad Zavoda jer obuhvata teritorijalno i ekonomski jednu od najznačajnih regija u Republici Srpskoj sa značajnim brojem radnika koji zahtijevaju adekvatnu zaštitu na radu koja uz to ima veliki broj sportista i sportskih organizacija.

Veliku pomoć za opremanje i početak rada Centra, pored samostalnog učešća, obezbijedila je RITE Ugljevik, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Dom zdravlja Bijeljina i Bolnica Bijeljina.
Centar za medicinu rada i sporta Bijeljina značajno će pomoći razvoju zdravstvenog sistema u Semberiji i zajedno sa organizacionim jedinicama Instituta za javno zdrsvstvo, Zavoda za transfuzijsku medicinu i Zavoda za sudsku medicinu čini cjelovit sistem sekundarne zdravstvene zaštite. Ministarstvo zdravlja je dodijelilo prostor na korištenje bez naknade što je bio jedan od ključnih elemenata za početak rada Centra.

Služba medicine rada u okviru Doma zdravlja, početkom rada Centra prestaje da postoji u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Kontakt podaci:
Srpske vojske 53
76300 Bijeljina
Telefon/fax: +387 55 424 554
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trebinje

Centar za medicinu rada i sporta Trebinje značajno će pomoći razvoju zdravstvenog sistema u Hercegovini. Pomoć u opremanju i stvaranju mogućnosti za početak rada dao je HET koji je obezbijedio prostor na korištenje bez naknade što je bio jedan od ključnih elemenata za početak rada Centra.

Služba medicine rada u okviru Doma zdravlja Trebinje, početkom rada Centra prestaje da postoji u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Opremanje prostorija za početak rada izvršeno je iz donacije Hidroelektrana na Trebišnjici a.d. Trebinje i vlastitih sredstava Zavoda za medicinu rada i sporta RS.

Kontakt podaci:
Luke Vukalovića bb
89101 Trebinje
Telefon/fax: +387 59 220 045
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002