Novosti

Izvještaj sa druge međunarodne konferencije medicine sporta

U organizaciji Republičkog Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, od 23.-25. maja 2019. godine, u Beogradu je održana Druga Srpska međunarodna Konferencija medicine sporta u okviru koje je 50 predavača iz Srbije, BiH, Slovenije, Hrvatske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, Južnoafričke Republike, Švajcarske, Švedske, Turske, Italije, Rusije, Katara i Japana održalo 40 predavanja iz oblasti preparticipacionog skrininga, sportskih povreda, sportske kardiologije, ishrane u sportu, promocije zdravlja i zdravog načina života, suplementacije i dopinga u sportu kao i novih tehnologija u sportskoj medicini. Održane su i dvije radionice na temu tehnike pregleda i tretmana povreda u sportu.

U okviru Konferencije a pod pokroviteljstvom Međunarodne Federacije medicine sporta (FIMS) održan je i kardiološki kurs sporta i fizičke aktivnosti, čiji je cilj bio da učesnicima kursa pruži nova saznanja i vještine u provođenju kardiološkog skrininga, određivanja rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i iznenadne srčane smrti (SCD) učesnika u sportu, procjeni uticaja lijekova na sposobnost vježbanja i njihove zabrane upotrebe u sportu i da prikaže praktičnu primjenu hitnih intervencija kardiopulmonalne reanimacije (CPR) u slučaju SCD.

Međunarodnoj Konferenciji su prisustvovali i ljekari, specijalisti medicine sporta iz Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske: dr Nada Janjić (regionalni centar Trebinje), dr Zoran Kadijević (regionalni centar Doboj) i dr Predrag Kragulj (Banjaluka) koji je pohađao i kardiološki kurs.

konferencija sporta 1
konferencija sporta 2
konferencija sporta 3
konferencija sporta 4

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002