Novosti

Međunarodna konferencija - “Sportske nauke i zdravlje” u organizaciji Panevropskog univerziteta ‘’Apeiron’’ Banja Luka

16. marta 2018. godine u Banjoj Luci održana je međunarodna konferencija - “Sportske nauke i zdravlje” u organizaciji Panevropskog univerziteta ‘’Apeiron’’ Banja Luka uz aktivno učešće Zavoda za medicinu rada i sporta RS. Učestvovalo je oko 150 naučnih radnika iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Italije, Bugarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine sa 55 naučnih i stručnih radova. Među posjetiocima stručnog skupa bili su i zaposlenici Službe medicine sporta u okviru Zavoda za medicine rada i sporta RS.

Ulogu moderatora programa i predavača na teme “UTICAJ TRENINGA NA POBOLJŠANJE KOORDINACIJE KOD MLADIH FUDBALERA UZRASTA 10-12 GODINA” i “EFEKTI TRENINGA REPETITIVNE SNAGE I FLEKSIBILNOSTI KOD MLADIH FUDBALERA UZRASTA 10-12 GODINA” imao je i Nikola Ilić, stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu sportista Zavoda za medicinu rada i sporta RS i na taj način dao doprinos aktuelnim temama u oblasti razvoja sporta i zdravlja u RS.

Konferencija je bila namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.

apeiron

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002