Novosti

Izvještaj o učešću na 65. naučno-stručnom Kongresu psihologa Srbije

Dragan Mitrović, dipl. psiholog iz Centra za medicinu rada i sporta Bijeljina, učestvovao je kao izlagač i prvi autor istraživačkog rada „Epilepsija temporalnih režnjeva i neke neurokognitivne fukcije“ na 65. naučno-stručnom Kongresu psihologa Srbije – Globalizacija i lokalizacija psihologije, koji se održao na Zlatiboru, 24.05.-27.05.2017. godine.

Predstavljeni rad nastao je u saradnji sa kolegama na Klinici za neurologiju, Kliničkog centra Srbije u Beogradu, spec. kliničke psihologije Aleksandrom Parojčić i dipl. psiholozima Dunjom Aleksandrovski i Marijom Todorović. U radu su ispitane vizuokonstruktivne i egzekutivne funkcije, alternacija pažnje i verbalna fluentnost kod oboljelih od temporalne epilepsije, u odnosu na kontrolnu grupu zdravih subjekata. Time je ostvaren doprinos u boljem dijagnostikovanju i razumijevanju kognitivnog funkcionisanja oboljelih od epilepsije.

dp srbije

U programu jubilarnog  65. Kongresa  svoja predavanja održali su eminentni prof. emeritus psihologije Filip G. Zimbardo sa Stenfordskog Univerziteta i prof. emeritus Pol Ekman sa Univerziteta u Kaliforniji, uz učešće brojnih domaćih i inostranih predavača i izlagača.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002