Novosti

Izvještaj o učešću na Sajmu mentalnog zdravlja „U zdravom duhu, zdravo tijelo“ i posjeti studenata psihologije Centru za medicinu rada i sporta u Bijeljini

Dana 26.02.2016. godine, održan je treći po redu Sajam mentalnog zdravlja „U zdravom duhu, zdravo tijelo“, u organizaciji Fakulteta za psihologiju i Psihološkog savjetovališta Univerziteta „Bijeljina“, u saradnji sa Odjeljenjem za društvene djelatnosti grada Bijeljina.

Centar za medicinu rada i sporta u Bijeljini ostvario je prvo učešće u svojstvu izlagača na ovoj značajnoj manifestaciji. Među brojnim učesnicima Sajma bili su predstavnici osnovnih i srednjih škola u Bijeljini, studentskih i sportskih organizacija, udruženja građana, kao i predstavnici medija i grada Bijeljine, kojima je prezentovan promotivni materijal našeg Centra, sa naglaskom na ulogu i značaj psihološkog rada u medicini rada i sporta.

Kao predstavnici Centra, na sajmu su učestvovali dipl. psiholog Dragan Mitrović i dipl. psiholog-pripravnik Ivana Stević.

Dana 29.02.2016. godine, naš Centar za medicinu rada i sporta u Bijeljini posjetili su studenti psihologije iz Niša i Bijeljine. Tom prilikom studentima se obratio dr Nedžad Havić, spec. medicine rada i načelnik Centra, koji ih je upoznao sa osnovnim djelatnostima Centra, nakon čega je dipl. psiholog Dragan Mitrović održao predavanje na temu uloge i značaja psihologa u medicini rada i sporta. Studenti su imali priliku i da se upoznaju sa primjenom savremenih psihodijagnostičkih instrumenata kojima Centar raspolaže.

Tokom ovih aktivnosti, iskazan je značajan interes svih učesnika za saradnju sa našim Centrom, čime je potvrđen njegov značaj za ove visokoškolske ustanove, ali i za širu lokalnu zajednicu.

 psiho 01

Organizator i voditelj Psihološkog savjetovališta, Jelena Jovanović, predaje Zahvalnicu Centru za medicinu rada i sporta Bijeljina za učešće na Sajmu mentalnog zdravlja

psiho 02

Studenti psihologije u posjeti našem Centru

psiho 03

Detalj sa prezentacije održane za studente u našem Centru

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002