Medicina rada

Služba medicine rada planira, predlaže i provodi mjere za:

 • očuvanje i unapređenje zdravlja radnika na radnom mjestu, oblikuje standarde pri ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti i praćenju zdravstvenog stanja radnika na poslovima sa standardnim i posebnim uslovima rada
 • preglede vozača svih vrsta motornih vozila
 • obavlja preglede radnika kod kojih je obavezna provjera zdravstvenog stanja i zdravstvene sposobnosti prema posebnim propisima
 • ocjenjuje psihofizičku sposobnost lica čije radno mjesto zahtijeva nošenje vatrenog oružja
 • prati, dijagnostikuje, predlaže liječenje i proučava profesionalne bolesti, bolesti vezane za rad, te pojave invaliditeta na radu
 • preventivna funkcija savjetovanja poslodavaca, radnika i njihovih predstavnika u pogledu potrebnih uslova rada, za stvaranje i održavanje bezbjedne i zdrave sredine koja omogućava optimalno fizičko i mentalno zdravlje i prilagođavanje rada sposobnostima radnika, imajući u vidu stanje njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja;
 • identifikacija i procjena štetnih rizika na radnom mjestu i radnom procesu koji mogu da ugroze zdravlje radnika;
 • davanje savjeta o organizaciji rada i oblikovanju radnog mjesta, o izboru, održavanju i stanju mašina i druge opreme i supstancijama koje se koriste u radu;
 • kontinuirano ocjenjivanje radne sposobnosti radnika;
 • učestvovanje u programima profesionalne rehabilitacije invalida rada;
 • bavljenje analizom morbiditetnog apsentizma i utvrđivanjem uzroka sa rizicima na radu;
 • analiziranje profesionalnog traumatizma, njegove uzroke i izvore i na osnovu toga izrađivanje preventivnih programa;
 • zdravstveno prosvjećivanje radnika i promocija zdravlja na radu;
 • obavlja specijalističko-konsultativne poslove za timove porodične medicine
 • vodi registar profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom
 • prati i izučava sve faktore profesionalnih rizika i vrši njihovu identifikaciju, kategorizaciju i procjenu,
 • učestvuje u stručnom usavršavanju radnika iz područja medicine rada
 • obavlja vještačenja u slučaju profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom i ocjene radne, poslovne i životne sposobnosti za potrebe suda i drugih institucija
 • provodi prvostepeni i drugostepeni postupak ocjenjivanja radne i životne sposobnosti u skladu sa posebnim propisima i ovlašćenjima
 • provodi programe profesionalne orijentacije i profesionalne selekcije, vrši ocjenu privremene spriječenosti za rad  i druge specifične ocjene, po zahtjevu poslodavca i nadležnih institucija,
 • koordinira i stručno nadzire sve specijalističke ambulante medicine rada.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002