Medicina sporta

Služba medicine sporta:

 • planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista (profesionalaca, amatera i rekreativaca),
 • planiranje i sporovođenje djelatnosti u oblasti zdravstvne zaštite sportista
 • prati, dijagnostikuje, predlaže liječenje i proučava bolesti vezane za sport, povrede, te pojave invaliditeta u sportu,
 • obavljanje sistematskih pregleda djece i odraslih prije početka bavljenja sportom i fizičkim vježbanjem
 • učestvuje u predlaganju nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka, vezano uz specifičnu zdravstvenu zaštitu sportista,
 • učestvuje u stručnom usavršavanju sportskih radnika i sportista,
 • Organizovanje drugih preventivnih pregleda, praćenje zdravstvenog stanja omladine i odraslih koji se bave sportom
 • ocjenjivanje sposobnosti za bavljenje sportom, pružanje hitne medicinske pomoći povrijeđenim sportistima na terenu.
 • obavlja vještačenja u slučaju bolesti i ocjene sportske sposobnosti za potrebe suda i drugih institucija,
 • provodi prvostepeni i drugostepeni postupak ocjenjivanja sportske sposobnosti u skladu sa posebnim propisima i ovlašćenjima,
 • koordinira i stručno nadzire sve specijalističke ambulante medicine sporta,
 • organizuje edukaciju kadrova iz oblasti medicine sporta

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002