Novosti

Stručna edukacija - "Vežbanje je lek"

Dana 04.06.2013. godine održan je kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom „Vežbanje je lek“ a u organizaciji Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Beogradu. Ispred Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske kursu su prisustvovali Šipka dr Vesna, Kragulj dr Predrag i Mr. sci Ilić Nikola.

Tema predavanja su bile hronične nezarazne bolesti i značaj fizičke aktivnosti u prevenciji i liječenju istih. Ove bolesti danas predstavljaju veliki medicinski problem u gotovo svakom društvu, ali uz adekvatnu fizičku aktivnost njihove neželjene efekte moguće je svesti na minimum. Tokom kursa je promovisan i priručnik pod nazivom „Vežbanje je lek“ nastao inicijativom Američkog koledža sportske medicine (ACSM) u okviru njihovog nacionalnog projekta „Exercise is medicine“ (engl. „Vježbanje je medicina“).

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002