Novosti

Predstavnik Zavoda za medicinu rada i sporta učestvovao na 18. Svijetskom kongresu ECSS

U organizaciji Evropskog koledža za sportske nauke (European Colleague of Sport Science) u sedmici od 24. do 28. juna održan je 18. Svijetski Kongres ECSS u Barseloni, Španija.  Na Kogresu je uzelo učešće preko 3000 stručnjaka, dok je od strane istih prijavljeno preko 2500 apstrakta iz oblasti sportskih nauka i sportske medicine, po čemu je ovaj Kongres upamćen kao najveći do sada.

Zajedno sa Konegresom koji organizuje Američki koledž sportske medicine ACSM (American College of Sport Medicine), kongres ECSS-a predstavlja najprestižniji svjetski događaj na kome se prezentuju radovi i istraživanja kao i novine iz oblasti sportskih nauka i sportske medicine.

Barcelona 1
New Picture 3

Ove godine Zavoda za medicinu rada i sporta Republikue Srpske, medicinu sporta,  predstavljao je Mr sc. Perić Ratko sa radom na temu „Učestalost bolesti u profesionalnom sportu, zavisno od uzrasta i pola“ („The incidence of a disease in professional sports, depending on gender and age“), koji je urađen u saradnji našeg Zavoda i Instituta za sportske nauke u Grazu, Austrija. Rad je bio veoma zapažen, a predavač je učestvovao u aktivnim diskusijama koje su uslijedile nakon njegovog izlaganja.

New Picture 2

Rad je bio veoma zapažen, a predavač je učestvovao u aktivnim diskusijama koje su uslijedile nakon njegovog izlaganja.

New Picture 1

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002