Novosti

Stručna edukacija: 13. Simpozijum o sudsko-medicinskom vještačenju

Od 16.05. do 17.05.2013. u Vrnjačkoj Banji održan je XIII Simpozijum o sudskomedicinskom vještačenju u medicini rada, a 18.05.2013. Kurs o sudskomedicinskom vještačenju štete nastale pri sportskim aktivnostima, a u organizaciji Udruženja sudskih vještaka u medicini rada Srbije. Ispred JZU Zavod za medicinu rada isporta Republike Srpske, Simpozijumu/kursu su prisustvovali Direktor, Prim. dr Mira Popović, Mr sci. dr Vesna Paleksić, spec. medicine rada i Dr Milidrag Vukotić, spec.medicine sporta. Radovi su publikovani u časopisu „Svet rada“ br. 2/2013. Detaljnije informacije o Simpozijumu / Kursu su objavljene na sajtu Zavoda.

Pročitajte Zbornik radova

SUDSKO-MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ŠTETE NASTALE PRI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA  (KURS KONTINUIRANE EDUKACIJE)

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002