Novosti

Zdravstveni pregled kandidata za PA i SAJ

Zdravstveni pregled kandidata za PA i SAJ

Zavod za medicinu rada i sporta RS u saradnji sa Ministrastvom unutrašnjih poslova Republike Srpske u mjesecu oktobru organizovao je zdravstvene preglede za više od 500 prijavljenih kandidata u okviru procesa profesionalne selekcije za upis kadeta u Policijsku akademiju, Banja Luka za XXIV klasu policijske obuke i X klasu policijske obuke za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice.

Zdravstveni pregled, pored laboratorijskih nalaza i rentgenografije srca i pluća te psihološkog testiranja uključuje i preglede ljekara: specijaliste medicine rada, interne medicine, psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, ortopedije i ginekologije.

Ovo je drugi po redu konkursni rok za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu unutrašnjih poslova a prethodni prijem realizovan je u periodu od aprila do jula tekuće godine.

Selekcioni pregledi obavljeni su u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom pri čemu su preduzete sve neophodne mjere u cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije korona virusa.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002