Novosti

Donacija DD "Rada Vranješević"

JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS, kojim rukovodi direktor prim. dr Mira Popović, donirao je staze za opremanje sala grupni rad štićenika Dječijeg doma "Rada Vranješević" Banja Luka. Tom prilikom, direktorica je posjetila dom gdje se sastala sa direktorom i rukovodstvom doma kojom prilikom je razgovarano o načinu prijema i rada sa djecom, poteškoćama sa kojima se susreću štićenici doma i rukovodstvo i druga aktuelna pitanja.

U narednom periodu razmotriće se mogućnost stavranja povoljnih uslova za nove donacije u cilju što boljeg i kvalitetnijeg rada u domu.

donacija 01
donacija 02
donacija 03
donacija 04

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002