Novosti

Izvještaj o učešću na Međunarodnom naučno-stručnom skupu „Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016“

Dragan Mitrović, dipl. psiholog iz Centra za medicinu rada i sporta u Bijeljini, učestvovao je u svojstvu izlagača na Međunarodnom naučno-stručnom skupu „Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016“, koji se u organizaciji Studijskog programa za psihologiju Filozofskog fakulteta u Banjaluci, Fakulteta za poslovne i pravne studije Dr Lazar Vrkatić iz Novog sada i Društva psihologa Republike Srpske, održao na Filozofskom fakultetu u Banjaluci od 15. do 17.09.2016. godine.

Tom je prilikom prezentovao dva autorska rada, u sljedećim oblastima:

  1. Organizaciona i psihologija rada: „Depresivnost, anksioznost i stres kod zaposlenih na radnim mjestima sa i bez povećanog rizika“
  2. Psihometrija i metodologija: “Rej-Osteritova složena figura: Provjera dijagnostičke saglasnosti nezavisnih ocjenjivača i normativnih sistema“

psiholozi 2016

Na ovogodišnjem naučno-stručnom skupu predstavljeno je gotovo 80 radova, a plenarna predavanja održali su prof. dr Snežana Smederevac, sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na temu: Psihološki fenomeni usvetlu bijevioralno-genetičkih studija, te prof. dr Ursula Athenstaedt, sa Instituta za psihologiju, Karl-Franz univerziteta u Grazu, na temu: Implicit, neuronal and attentional reactions to self-esteem threat.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002