Novosti

Izvještaj o učešću na 64. naučno-stručnom Saboru psihologa Srbije

U periodu od 25. do 28.05.2016. godine dipl. psiholog Dragan Mitrović iz Centra za medicinu rada i sporta Bijeljina, učestvovao je u svojstvu izlagača na 64. naučno-stručnom Saboru psihologa Srbije na Zlatiboru, gdje je predstavio autorski rad na temu „Rej-Osteritov test složene figure i vizuo-motorni Bender-geštalt test u procjeni moždanih disfunkcija“.

psiholozi 01
psiholozi 02
psiholozi 03

Ovaj rad nastao je u saradnji sa dipl. psiholozima Dunjom Aleksandrovski i Dunjom Božović iz Beograda, uz prethodnu edukaciju za primjenu ovih testova u Zagrebu i Beogradu tokom 2015. godine. Osnovni cilj našeg istraživačkog rada bio je utvrditi specifičnosti primjene navedenih testova na uzorku pacijenata iz naše populacije, uporediti njihovu dijagnostičku saglasnost, te utvrditi njihovu osjetljivost na pojedine sociodemografske varijable, kao što su pol i obrazovni status.

Posebno interesovanje naša prezentacija pobudila je među ljekarima i psiholozima zaposlenim u oblasti medicine rada i sporta, neposredno pred početak primjene novog  Zakona o oružju i municiji u Republici Srbiji. U tu svrhu, imali smo priliku podijeliti naše iskustvo po pitanju standarda psihodijagnostičkog testiranja, aktuelnih kriterijuma za ocjenu zdravstvene sposobnosti, izazovima rada u multidisciplinarnom timu i sl.

Tokom boravka na Saboru ostvareni su kontakti sa predstavnicima referentnih ustanova, udruženja i pojedincima iz Republike Srbije, sa kojima je načelno dogovorena buduća saradnja po pitanju edukativnih i istraživačkih aktivnosti.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002