Novosti

Predstavnici Zavoda na Stručnom skupu pod nazivom „Savremeni pristupi u liječenju pacijenata sa strukturalnom skoliozom“

Dana 20.10.2023. godine u Institutu „Dr Miroslav Zotović“ održan je Stručni skup pod nazivom „Savremeni pristupi u liječenju pacijenata sa strukturalnom skoliozom“.

Skup su zajednički organizovali Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „ Dr Miroslav Zotović“ i Bolnička grupacija Acibadem, uz učešće Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.

U prvom dijelu skupa predstavljen je dio aktivnosti Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu od strane dr med. mr sci. Jasminke Vučković. Učesnici su upoznati sa dijelom dosadašnjih aktivnosti i načinu finansiranja Fonda.

U nastavku je dr sci. med. Samra Pjanić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije govorila o procjeni, dijagnostici i liječenju djece sa strukturalnom skoliozom, te predstavila način rada i rezultate Tima za skoliozu koji funkcioniše u sklopu Instituta „Dr Miroslav Zotović“.

Ortopedski hirurg, prof. dr Ahmet Alanay je ispred Bolničke grupacije Acibadem govorio o operativnom liječenju pacijenata sa strukturalnom skoliozom kod kojih se konzervativnim metodama liječenja ne postiže odgovarajući efekat.

Stručnom skupu ispred JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske prisustvovali su mr sci. dr med. Predrag Kragulj, specijalista medicine sporta i dr med. Ilija Ramić, specijalizant medicine sporta. U kontaktu sa kolegama iz Instituta „Dr Miroslav Zotović“ iskazana je potreba da se u narednom periodu intenziviraju kontakti kolega iz Instituta sa kolegama iz Zavoda za medicinu rada i sporta i Doma zdravlja Banjaluka sa ciljem bolje međusobne koordinacije i što ranijeg prepoznavanja i uključivanja u terapijske programe djece sa deformitetima kičmenog stuba.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002