Novosti

Zavod za medicinu rada i sporta RS bogatiji je za novog člana u redovima zdravstvenog medicinskog kadra.

Zavod za medicinu rada i sporta RS bogatiji je za novog člana u redovima zdravstvenog medicinskog kadra.

U okviru obrazovanja i usavršavanja još jednoj mladoj osobi, ljekaru, dodijeljena je specijalizacija iz oblasti medicine rada.

Ispred naše ustanove dobrodošlicu su upriličili v.d. direktor Boris Međedović i Tatjana Tomić Milutinović, Šef odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Dr Vedrana Bakmaz rođena je 24.11.1994. godine u Bijeljini gdje je i nastanjena. Po završetku osnovnih studija (sa uspjehom visokog prosjeka) Medicinskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo svoj prvi radni angažman započela je u Službi hitne medicinske pomoći u Bijeljini.

U narednom periodu dr Bakmaz imaće priliku da u unaprijedi svoje znanje i stekne potrebno praktično iskustvo za nastavak specijalističkih studija u Službi medicine rada u Bijeljini i Banja Luci a uz mentorsku podršku naših iskusnih ljekara specijalista.

Budućoj kolegici želimo puno sreće i uspjeha u daljem radu.

 dr_vedrana_bn.jpg

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002