Novosti

Projekat Svjetske zdravstvene organizacije „Zdravlje i zaštita na radu za zdravstvene radnike“ – publikacija vodiča „ Akcije za jačanje otpornosti zdravstvenih radnika jugoistočne Evrope u odgovoru na KOVID 19 i šire“

projekat SZO

Ljekari  Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske u sklopu regionalnog  „SEENWH” projekta organizovali su trening zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj pod nazivom „Zdravstveni radnici za zdravstvene radnike“:

  • dr Nada Marić, spec. medicine rada,
  • Dr Ognjen Perazić, spec. medicine rada,
  • Dr Slaviša Narić, spec. medicine rada i
  • Dr Marina Ćorluka (ljekar na specijalizaciji iz medicine rada)
  • Dr Jovanka Koprena (ljekar na specijalizaciji iz medicine rada)
  • Dr Boban Gruban (ljekar na specijalizaciji iz medicine rada)

U sklopu navedenog treninga, 16.12.2021. i 17.12.2021. godine održali su predavanja u skladu sa vodičem SZO/MOR „Zdravlje i zaštita na radu za zdravstvene radnike“ a sa ciljem da se predstavnicima svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj ukaže na značaj sprovođenja intervencija za jačanja otpornosti zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije COVID-19, kao i da ukažu na novonastale faktore rizika na radu za zdravstvene radnike.  

Uprkos brojnim poteškoćama kao što su kraći vremenski rok i neravnopravne pozicije u odnosu na druge učesnike, naš tim mladih ljekara uspio je uz podršku resornog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i nesebične pomoći i zalaganja koordinatorke projekta Andreje Subotić da na vrijeme odgovori na postavljene zadatke što je na kraju rezultovalo pohvalama i najvišim ocjenama za angažman i doprinos.

Navedeni projekat pored Bosne i Hercegovine (zasebno u oba entiteta, u Republici Srpskoj i Federaciji BiH)  sproveden je i u drugim zemljama (Bugarska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija i Turska).

Nakon uspješno realizovanog projekta u pomenutim zemljama SZO je objavila vodič „ Akcije za jačanje otpornosti zdravstvenih radnika jugoistočne Evrope u odgovoru na KOVID 19 i šire“ gdje su prezentovani rezultati projekta u svim zemljama i kao rezultat mapirani prioriteti za budući rad medicine rada i zaštite na radnom mjestu za zdravstvene radnike.

Preuzmi vodič

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002