Novosti

Zdravstveni radnici za zadravstvene radnike

zdravstveni radnici trening

 

S ciljem jačanja otpornosti zdravstvenih radnika u zemljama jugoistočne Evrope u odgovoru na KOVID-19 i radi sprovođenja smjernica SZO/MOR-a i mapiranja prioritetnih potreba za programe bezbjednosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu za zdravstvene radnike, u organizaciji JZU Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, te u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske od 16. - 17. decembra 2021, putem online – zoom platforme biće održana trening radionica:

„ZDRAVSTVENI RADNICI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE”

Trening edukacija „Zdravstveni radnici za zdravstvene radnike“ organizovana je u skladu sa vodičem „Zdravlje i zaštita na radu za zdravstvene radnike“ SZO/MOR-a u okviru regionalnog treninga „SEENWH” projekta.

 

Teorijska i interaktivna predavanja će se održati preko zoom platforme JZU Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske uz koordinaciju rukovodilaca edukacije:

 1. Doc. dr. Nada Marić, specijalista medicine rada
 2. Mr. sci. med. dr Andreja Subotić Popović
 3. Dr Ognjen Perazić, specijalista medicine rada

 

U edukaciji će učešće uzeti četiri univerzitetska profesora iz oblasti medicine rada:

 • prof. dr Petar Bulat, Medicinski fakultet u Beogradu,
 • prof. dr Ljiljana Cvejanov Kezunović, Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici,
 • prof. dr Nurka Pranjić, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i
 • doc. dr Nada Marić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Preostali predavači su specijalisti medicine rada iz JZU Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske iz skoro svih njegovih službi i centara.

Osnovni zadatak treninga je edukovanje predstavnika zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj svih nivoa koji imaju značajan udio u borbi protiv KOVID-19 a cilj je da se ukaže na značaj sprovođenja intervencija radi jačanja otpornosti zdravstvenih radnika u vrijeme pandemije KOVID-19 i ukazivanje na novonastale faktore rizika za zdravstvene radnike.

 

Ljekari će moći da tokom edukacije steknu dodatna znanja o:

 • Opterećenju radom, radnom vremenu i organizaciji rada u vrijeme pandemije
 • Ulozi medicine rada tokom pandemije
 • Mentalnom zdravlju i psihosocijalnoj podršci za vrijeme pandemije
 • Obavezama, pravima i odgovornosti za zdravlje i bezbjednost na radu
 • Funkcionisanju zdravstvenih organizacija u uslovima pandemije – upravljanje kriznom situacijom

 

Neke od tema predavanja su:

 • Kako zaštititi zdravlje i bezbjednost zdravstvenih radnika na radnom mjestu?
 • Kako povećati otpornost zdravstvenih radnika u jugoistočnoj Evropi u odgovoru na KOVID-19 i dalje?
 • Procjena rizika i prevencija SARS - KoV-2 i drugih profesionalnih infekcija među zdravstvenim radnicima
 • Nasilje, psihološko uznemiravanje i stigma tokom pandemije KOVID-19
 • Dugotrajna upotreba lične zaštitne opreme, toksični efekti sredstava za dezinfekciju
 • Opterećenje radom, radno vrijeme i organizacija rada
 • Uloga medicine rada tokom pandemije KOVID-19
 • Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška
 • Obaveze, prava i odgovornosti za zdravlje i bezbjednost na radu
 • Funkcionisanje organizacija u uslovima pandemije - upravljanje kriznom situacijom

 

PROGRAM PREDAVANJA

 

16. decembar 2021. god. (14:00-17:00h)

 

Uvodnu riječ u predavanje imaće:

 • Dr Alen Šeranić, Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske
 • Mr sci. med. Andreja Subotić Popović, dr med. rukovodilac Odsjeka za tranpslantaciju i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, kontakt osoba za Projekat Mreže Jugoistočne Evrope o zdravlju radnika: Akcije za jačanje otpornosti zdravstvenih radnika u zemljama Jugoistočne Evrope kao odgovor na KOVID-19 i šire: Intervencije za jačanje otpornosti zdravstvenih radnika u kontekstu KOVID-19 i novih vanrednih rizika za zdravstvene radnike
 • Dr Anka Šmitran Đurić, direktorica JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske
 • Prof. dr Jovanka Bislimovska, specijalista medicine rada, Medicinski fakultet Univerziteta u Skoplju, koordinator Mreže Jugoistočne Evrope o zdravlju radnika (SEE Network on Workers Health/SEENWH)

 

Predavači:

 • Dr Slaviša Narić, specijalista medicine rada, načelnik Centra za medicinu rada i sporta Doboj, JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske - Kako zaštititi zdravlje i bezbjednost zdravstvenih radnika na radnom mjestu? Kako povećati otpornost zdravstvenih radnika u jugoistočnoj Evropi u odgovoru na KOVID-19 i dalje?

 

 • Prof. dr Ljiljana Cvejanov Kezunović, specijalista medicine rada, Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici, član Ekspertske grupe mreže Jugoistočne Evrope za zdravlje radnika, Crna Gora - Procjena rizika i prevencija SARS-COV-2 i drugih profesionalnih infekcija među zdravstvenim radnicima
 • Prof. dr Nurka Pranjić, specijalista medicine rada, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli - Nasilje, psihološko uznemiravanje i stigma tokom pandemije KOVID-19
 • Dr Boban Gruban, specijalizant medicine rada, Centar za medicinu rada i sporta Prijedor, JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske - Dugotrajna upotreba lične zaštitne opreme, toksični efekti sredstava za dezinfekciju

 

17. decembar 2021. god. (14:00-17:00h)

 

Pozdravnu riječ imaće:

 • Dr Dorota JAROSINSKA| Programme Manager, Living and Working Environments WHO Regional Office for Europe | European Centre for Environment and Health,

 

Predavači:

 

 • Dr Ognjen Perazić, specijalista medicine rada, pomoćnik direktora za medicinske poslove JZU Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, Banja Luka - Opterećenje radom, radno vrijeme i organizacija rada

 

 • Dr Marina Ćorluka, specijalizant medicine rada, Centar za medicinu rada i sporta Trebinje, JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske - Uloga medicine rada tokom pandemije KOVID-19

 

 • Doc. dr Nada Marić, specijalista medicine rada, Centar za medicinu rada i sporta Bijeljina, JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška

 

 • Dr Jovanka Koprena, specijalizant medicine rada, Služba medicine rada u Banjoj Luci, JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske - Obaveze, prava i odgovornosti za zdravlje i bezbjednost na radu

 

 • Prof. dr Petar Bulat, specijalista medicine rada i profesionalne toksikologije, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za medicinu rada Srbije - Funkcionisanje organizacija u uslovima pandemije - upravljanje kriznom situacijom

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002