Novosti

Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj

radnici

Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju zaštite na radu u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2024. godine, prvi dokument iz ove oblasti. Opšti cilj Stretegije jeste očuvanje i unapređenje zdravlja radno aktivnog stanovništva - bezbjedna i zdrava radna mjesta za sve zaposlene u Republici Srpskoj.

Nakon izvršene analize u ovoj oblasti došlo je do potrebe za donošenjem dokumenta radi stvaranja bezbjednih uslova rada, što bi dovelo do smanjenja povreda na radu , lakših, teških i povreda sa smrtnim ishodom.

Suština Strategije predstavlja izradu Centralnog registra - digitalizacija povreda na radu, lakših, teških, povreda sa smrtnim ishodom, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, te uvođenje Jedinstvenog centralnog registra povreda koji bi obezbijedio brojne pozitivne efekte kao što su brza i efikasna elektronska standardizovana prijava povreda na radu, smanjivanje troškova prijave povrede, te dostupnost podataka o izvoru, uzroku i ostalim aspektima povreda na radu. Evidencija bi, uspostavljanjem baze podataka, dala mogućnost kontrole zaposlenih odnosno prijavljenih lica kod poslodavaca, te plaćanje obaveznih doprinosa ili osiguranja za slučaj povrede na radu.

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske podržava usvajanje Strategije i u što skorijem roku očekujemo realizaciju predviđenih aktivnosti i zadataka kako bismo postigli bezbjednije, zdravije i humanije uslove za rad u svim oblastima poslovanja.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002