Novosti

Izvještaj o izvršenoj edukaciji

Klinika za očne bolesti KBC Zagreb

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Crveno i bolno oko-razlog za uzbunu,da ili ne?

Dana 17.2.2017.g. u Zagrebu je organizovano  multidisciplinarno predavanje na kojem su učestvovali oftalmolozi,spec.ORL,pedijatri,neurolozi,dermatolozi i specijalisti porodične medicine.

S obzirom da se radi o šarolikoj podlozi stanja crvenog i bolnog  oka, kursu se pristupilo sa multidisciplinarnog aspekta gdje su predavči govorili o  kliničkoj prezentaciji stanja,dijagnostici i primjeni različitih terapijskih mogućnosti u liječenju  istog.

Učesnicima su tokom svih predavanja dati  savjeti i preporuke o odabiru i  početku dijagnostičke obrade kao i terapijskih mogućnosti kako od strane oftalmologa tako i od strane drugih specijalista.

Opet se skreće pažnja na potrebu dobrog uzimanja anamneze i kliničkog pregleda da bi se moglo orjentisati kada se crveno oko može liječiti u ordinaciji bez oftalmološkog pregleda a kada  je neophodan pregled oftalmologa.

Za zapamtiti je da upale konjunktiva(osim kod novorođenčadi i  purulentne sekrecije),upale kapaka i suho oko počinju liječiti spec.porodične medicine preporučenom lokalnom terapijom (antibiotici,antihistaminici i topikalni lubrikanti a nikad kortikosteroidi bez konsultacije oftalmologa), a ako nema poboljšanja u prvih 7 dana pacijenta slati oftalmologu. Upale prednjeg, srednjeg i stražnjeg segmenta oka,akutni glaukom,povrede,razna krvarenja kao i sva druga stanja gdje dolazi do pada vidne oštrine  i razna patologija zaštitnog aparata oka su u domenu liječenja oftalmologa.

Na kraju su prikazani zanimljivi video primjeri na kojima se demonstrirala vještina kliničkog pregleda i određivanje kliničkog statusa koji je važan za pravilan izbor dijagnostičke metode.


Predavanju prisustvovala dr Mileva Erceg,oftalmolog.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002